Interview with Doubled Muffled Dolphin for Danmarks Radio. By Henrik Föhns broadcast in Harddisken week 32-1996.
in danish

DMD: Jeg hedder "Double Muffled Dolphin" og hvorfor jeg hedder det, det er et godt spørgsmål, det er fordi det ligger godt i munden, jeg synes at det har et sjovt rim, og derudover er der ikke nogen speciel ide med det! som jeg vil ud med..(griner), nej der er ikke nogen speciel ide udover at orderne ikke er helt tossede.

HF: Når man oversætter det til dansk, betyder det dobbel dæmpet delfin, det giver jo ikke sådan umiddelbart nogen mening?

DMD: Nej men så må man tage orden hver for sig, "dobbel" det er så hvad det er, "dæmpet" ja min musik er også meget afdæmpet, og lydlig er den også meget afdæmpet, som havde man lagt et håndklæde hen over den, og "delfinen" ja den ved jeg ikke rigtig, hvor den kommer ind i billedet, den er der bare.
Det vi normalt så taler om når vi taler om ambient musik er en art lydlig tekstur - en klangflade - en måde at udvikle tingene på - et eller andet vi kan blive enige om at.. "nåh okay det er sådan det lyder". Men for mig at se er ambient noget andet, det dækker nogle andre ting; det dækker... for mig kommer det lidt af Brian Eno's ambient begreb, det gør det selvfølgelig, men det kommer også af Erik Satie's møbelmusik, musik der er designet til noget - det er det ene der ligger i ambient for mig. Ambient musik er ikke for mig noget der har en bestemt lydlig tekstur, det er bare noget som er designet til en eller anden begivenhed - et rum, er lavet til en bestemt sammenhæng.

HF: måske du lige skulle forklare, du snakke om Erik Satie og Brian Eno og deres opfattelser af ambient musik - rummusik, eller musik der er i et rum - atmosfærisk musik eller hvad man skal kalde det, kunne du forklare det, hvad er det de to mænd, de to komponister mener med de ting, hvad er deres teorier?

DMD: Brian Eno startede vistnok med at kalde det ambient dengang han lavede en plade der hedder "Music for airports", hvor det var tiltænkt at blive spillet i lufthavne, at indgå i det lydlige univers der er i en lufthavn og blande sig med det, uden at være andet end et ekstra lydligt lag i lufthavnen. Og Erik Saties møbelmusik.. ja det siger næsten sig selv, at musikken skulle være som et møbel, i en eller anden situation, altså taffelmusik tror jeg også det hedder, musik han lavede til at man kunne spise til simpelthen, som indgik i spise situaitionen som knive, gaffler og stole.

Sea
HF: Det er jo en meget beskeden rolle at spille som komponist eller musiker, er det den rolle du ser dig selv i som Double Muffled Dolphin?

DMD: Jo meget beskeden.. jo.

HF: Næsten selvudslættende ikke?

DMD: Jo det er så de ting som de putter ind i ambient, og derved er min musik også ambient, den indeholder stadig nogle af de ting, om at den ikke trænger sig på. Men det er nu mere en tilfældighed, jeg forestiller mig at ambient udfra det jeg lige har sagt, at ambient i mine øjne er noget som er lavet til en situation, men det kan udemærket godt være støjende... Egentlig så tænker jeg at tekno, som det bliver spillet på diskoteker er mere ambient end det jeg laver, fordi det er musik der er lavet til en specifik situation. Der er nogle lydteksturer man skal overholde, der er nogle rytmer man skal overholde, der er en masse ting man skal overholde for at det kan bruges i den situation.
Men det er selvfølgelig ikke det man normalt forstår ved ambient, men det er min opfattelse af hvad ambient begrebet egentlig indbefatter. Det er det der med at det er lavet til en betsemt situation, og iøvrigt den anden vigtige ting at man prøver at afdæmpe den sekventielle udvikling i musikken, så musikken istedet for at være en udvikling i melodier og toner, og den ene tone følger den anden, så bliver det ligesom en stor.. et lydbillede, en holistisk oplevelse eller hvad man skal sige. Altså at musikken ikke er sekventiel, men skal opfattes som en helhed - starten er lig slutningen, eller når man hører slutningen kan man ligesågodt have hørt starten eller omvendt, det er det andet som jeg ser i begrebet ambient, at man prøver at udjævne den sekventielle del af musikken, og det synes jeg også at min musik gør.

HF: Fungere det så sådan, at frem for at have vers og omkvæd, rytmiske mønstre og rundgange, laver du så din musik udfra matematiske formler - udfra algoritmer.

DMD: Ja sådan en lille smule, jeg vil ihvertfald meget gerne lave det mere end jeg gør, sådan som jeg har arbejdet indtil nu er mere med at tænke; to gange to stykker af det, fire stykker af det, og det ovenpå syv stykker af det, sådan at der er forskydning. Men jeg ville gerne lave musik sådan at det var ren matematik sådan at jeg havde et stort regnestykke - en masse formler skrevet ned, og når man putter det ind i sin computer og efter den har stået og spist lidt på det så kom der et stykke musik ud. Sådan ville jeg gerne lave musik, selv om det selvfølgelig er et stort arbejde.

Når vi nu er ved at snakke om ambient, så vil jeg lige nævne detteher om ambient og populærmusik; faktisk synes jeg at pop eller populærmusik er mere ambient end det jeg laver, og man normalt kalder ambient. Pop musik af i dag og som den har været i mange år... ligegyldig hvor man kommer, og hvilken radio man åbner, så vælter den ud, og alle tænker "nå ja det er det sammen numer som jeg hørte i går" - eller det minder lidt om det, og man lægger ikke rigtig mærke til at den er der man bruger det! Og man hører det mens man spiser, og man hører det mens man jogger, og man hører det mens man kører på cykel, mens man laver alle mulige ting. Og man hører det alligevel ikke rigtig, det er bare en slags underlægningsmusik som alle benytter sig af, og ingen lægger mærke til - en gang imellem måske.
Det er sådan set mere ambient, ihvertfald den måde som folk bruger det på er mere ambient end den musik jeg laver, fordi den er svær at forholde sig til på samme måde.

HF: Så i virkeligheden kan man måske sige at Erik Saties ideer, fra omkring århundredeskiftet, de er slået rigtig igennem her i..

DMD: De er virkelig levendegjorte, ja der er møbelmusik alle vejne, man går i supermarkedet - okay det er så noget lidt andet, det man plejer at kalde muzak, men kommer man hjem til folk er der musik alle vejne, og alle er enige om at det lyder meget rart, og man hører ikke rigtig efter. Jo det er møbel musik så det forslår.

Sea

DMD: På min homepage der har jeg lavet et lille program, som kan lave ambient lyde, og som i sidste ende gerne skulle ende med at blive en ambient automat, man kan tænde for, og så har man firetyve timers ambient musik i sit hjem - direkte.

HF: Men det er jo ikke musik du har lavet, der bliver spillet, det er ikke en reproduktion af din CD, som man måske lige så godt kunne have puttet på, det er noget man selv kan være med i ? Når det er en automat eller..?

DMD: Ja lad mig sige det sådan; jeg har afstukket nogle rammer, hvor indenfor musikken den kan bevæge sig, der indenfor kan man så ændre den eller lade den være som den er, men man kan altså ændre på den.. det er ihvertfald menigen at man skal kunne ændre på den. Selv være med til.. ved hjæp af nogle få parametre - parametre er vel det bedste ord, at kunne skrue op og ned for nogle ting, kunne sige; "jeg vil gerne have den mere vild - jeg vil gerne have den mere afdæmpet.." ændre på den på en eller anden måde, som jeg ikke rigtig har fundet ud af endnu, men så det stadig holder sig indenfor, hvad jeg vil kalde ambient. Så man har en mulighed for at have indflydelse på det, så man kan sige; "Nej nu er jeg blevet træt af det her nu vil jeg gerne have noget der er.. ja jeg skal til at skrive min årlige rapport nu, og så vil jeg gerne have noget der er mere roligt end det var før" og så skruer man ned for en eller anden parameter, og så kan man bedre koncentrerer sig om sin rapport.
Når jeg tænder for min ambient automat derhjemme, så er der en anden en, der sidder et andet sted i verden, og han skruer op for nogle parametre, og det har så indflydelse på det jeg hører derhjemme. Man kan sige at jeg slipper for på noget tidspunkt at gøre noget, og så stadig få en art musik, eller hvad vi skal kalde den, der ændre sig - en lydflade der ændre sig uden at jeg behøver at gøre noget. Og aligevel være en del af hvordan jeg nu synes at det her skal lyde i øjeblikket, for jeg har jo stadig mulighed for at skrue på parametrene, og det har så igen indflydelse på de andre der hører. De kan så prøve at modarbejde det, det kan så blive et stort kaos, det ved jeg ikke. Det kan også være at folk bliver enige om at det skal lyde på en bestemt måde, og så lyder det på den samme måde hele tiden, jeg ved ikke rigtig hvad resultatet bliver af det, men jeg synes at det er spændende at se, hvad det kan gå hen og blive til; om folk modarbejder hinanden, fordi det bare er sjovt at modarbejde, eller om de begynder at arbejde med hinanden, og der kommer en overensstemmelse ud af det.


Rent teknisk er det programmeret i et sprog der hedder Java. Istedet for at hente lyde hjem, så henter man data om hvordan lyden skal være, hjem til sin computer. Så regner computeren lyden ud inde i computeren, og spiller den inde i computeren, på den måde slipper man for at der ryger en masse data frem og tilbage over internettet, man slipper for en masse trafik man skal side og vente på. Så skal man side og vente på at computeren regner, men den er som regel også hurtigere end ens forbindelse.
Det sætter selvfølgelig også nogle begrænsninger da computeren ikke er en synthesizer, det er en lille synthesizer jeg har programmeret, som man så kan sidde og arbejde med, men der er en begrænsning der, for computeren er ikke beregnet til at lave lyd på den måde, så det er stadig kun et lille specter af lyde som man kan lave, men en dag bliver computeren jo stærk nok til at lave de lyde der kan komme ud af en hvilken som helst synthesizer. Så slipper man for at sende dem, for lydene fylder jo frygtelig meget, men informationen om hvordan man kan udregne dem den fylder ingenting i forhold til det.

Lige i øjeblikket kan man side og lege med at lave en lyd af gangen, og se hvad man kan få ud af det, og se om man kan lave nogle spændende lyde. Men med tiden er det så menigen, at jeg vil lave en automat der udfra nogle algoritmer, som jeg har fastsat de ydre grænser for, selv kan have indflydelse på, og bestemme at nu skal der ske det og det. Der skal også være nogle flere lyde samtidig, så der sker noget mere.

Og det kan jeg give et eksempel på her hvis jeg ellers kan få programmet til at virke.. min browser er gået ned. Så er pointen at min automat starter med at regne nogle lyde ud, nu sætter vi den til at lave en lyd, og den skal den lige regne ud det tager et lille øjeblik, og så kommer den der (man hører en lyd i baggrunden) og så står den og spiller den gentagende gange, og oven i det kan man lægge ekstra lyde, den skal den også lige regne ud, det er en lidt længere lyd det tager lidt længere tid selvfølgelig. Så tager vi lige en sidste lyd.

HF: Du har fire vinduer her hvor du regulerer..!

DMD: fire lyde ja, det er så afhængigt af hvor kraftig ens computer er, hvor mange lyde den kan klare inden den laver huller i lyden, når den også skal stå og regne. Hele pointen er at den kun har de der antal lyde at arbejde med, og så efterhånden som musikken skal udvikle sig, så skal den lave om på lydene, den skal stå og regne lydene om en gang til. Det eneste den gør for at ændre lyden er at omregne lyden - ændre algoritmen for hvordan lyden skal udregnes, og så regner den lyden ud en gang til og spiller den og spiller den og regner den om igen og spiller og spiller, og så udvikler det sig på den måde langsomt.

HF: Det vil sige du har forskellige algorimer der kører efter hinanden?

DMD: Ja.. sådan helt præcist hvordan det kommer til at foregå det ved jeg ikke endnu, for jeg sidder stadig her og eksperimenterer med, hvordan jeg får det til at lyde nogenlunde godt, hvordan afstikker jeg nogle rammer så jeg kan være sikker på at det hele tiden lyder nogenlunde tåleligt, sådan at jeg synes nu er det godt nok. Og det kræver lidt eksperimentering og lidt forsøg og sådan noget, hvordan får jeg så hele dether sadt sammen til en eller anden algoritme, og hvordan kan jeg sørge for at folk stadig har mulighed for at ændre på nogle ting, hvis de synes at det jeg har lavet skal i en lidt anden retning.

Sea

HF: Dether er altså dit bud på et lydspor, som hvad skal jeg sige, den position som mange af os indtager hver dag, når vi sætter os foran komputeren og begynder at lave et eller andet. Så kunne vi have et lydspor eller en rumlyd liggende bagved som ledsager os i vores arbejde?

DMD: Ja.. egentlig.. umiddelbart kunne man jo nok synes at det lyder lidt fremmedegørende.

HF: Tror du gerne folk vil have det, og hvorfor tror du at de vil have det

DMD: Nej det må jeg så sige, jeg tror ikke alle folk vil have det, men der er nok en meget lille del som vil synes at det er spændende. Der er stadig folk som lytter til den slags musik og som synes at det er spændende, og det er dem jeg laver det for. Det er ikke alle og enhver som sidder ved en komputer, det ved jeg godt det sker ikke, det er et lille publikum, men der er folk der lytter til den slags musik og som synes at det er interessant, det er afslappende eller rart. New Age musik kan også nogle gange være ret inaverende, folk der bruger det til afslapning, det er lidt i den stil.

HF: Men tror du at det vil have en gavnelig effekt, når man sidder der og arbejder, man kommer ind i en meditativ stemning, man bliver måske oven i købet mere koncentreret om det man laver, fordi man ryger ind i en stemmning omkring den situation man sidder i og ikke lader sig påvirke så meget af hvad der foregår omkring en. Jeg kan godt se at det ville være generende hvis man sidder i et åbent kontor miljø og alle folk sidder med sådan en.. (der grines), men hvis man nu sidder sådan foreholdsvis isoleret?

DMD: Jeg ved ikke om det vil have en direkte gavnelig effekt på deres produktivitet!

HF: måske bare på deres almindelige sindstilstand?

DMD: Jo på nogle. Der er der ihvertfald folk som opfatter denneher musik som afslappende, som lægger nogle ting i den som folk normalt ikke gør lad os sige det sådan. De hører noget andet end dem der hører P3 og "Straks" og den slags, og har brug for nogle andre ting. De hører måske straks og P3 musik som støj, hvorimod de hører dether, som det som andre hører som musik.

HF: Du læser datalogi, er dether sådan en måde at give komputeren og alle deher matematiske formler liv, når du får den til at spille selv?

DMD: Det kan man jo godt sige. Det jeg giver den er en del af mit liv, må det jo nærmest være, for den gør jo ikke noget selv. Det er et spørgsmål om hvem det er der er skabende her; er det mig - der sørger for at lave nogle ydre rammer eller er det dem der fylder rammerne ud på den måde som de nu synes at de skal fyldes ud, hvem er det der laver noget her; er det komputeren, er det mig eller det den der sidder og modtager det hele og drejer på nogle knapper for at få det resultat de gerne vil have. Når nu komputeren står imellem mig og den der lytter, mig som den der skaber, og den der står på den anden side af komputeren som lytteren. At have stillet komputeren imellem og at gøre det muligt for lytteren at ændre på musikken, er at gøre det syneligt, at der ikke er den direkte forbindelse mellem komponist og lytter, som man nogle gange går og tror, det er ikke sådan at jeg går og komponere noget til en modtager, jeg skaber nogle rammer, og dem kan lytteren så fylde ud på hvilken som helst måde som de vil. Altså hvis jeg laver popmusik, så kan folk gå og hører det som en stor åbenbaring, og tænke "Nej det her er vel nok skøn popmusik" på den anden side kan de også bare høre det som en baggrund. Det at jeg har skabt noget gør jo ikke at det nødvendigvis passer ind i nogle bestemte rammer, de rammer kommer fuldstændig.. ikke fuldstændig - de kommer også i den proces hvor man lytter - hvor og hvordan man lytter. Det synes jeg bliver mere tydeliggjort ved at putte komputeren imellem.

Sea